Uchwała nr III.27.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra.

Zobacz treść planu (PDF).