mpzp Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gaworzyce.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-23

Renta planistyczna:

W planie obowiązują stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Gaworzyce II.pdf)MPZP Gaworzyce II.pdf[ ]718 kB