mpzp Uchwała nr XXX/146/10 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice-Żary w granicach administracyjnych gminy Radwanice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Renta planistyczna:

Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 (w plikach źródłowych)

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Radwanice.pdf)MPZP Radwanice.pdf[ ]97 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]16 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]25 kB