Uchwała nr XVIII/84/12 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sieroszowice.

Zobacz treść planu (PDF).