mpzp Uchwała nr VI/16/11 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Drożów i Przesieczna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-28

Renta planistyczna:

- dla terenu obsługi komunikacji:

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

-dla terenu dróg publicznych / terenu dróg wewnętrznych:

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 (w plikach źródłowych)

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Drożdżów Przesieczna.pdf)MPZP Drożdżów Przesieczna.pdf[ ]96 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]20 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]24 kB