Uchwała nr XLV/251/14 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla części działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 AM-3 obręb Kostomłoty

Zobacz treść planu (PDF).