Uchwała nr XLVI/285/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Mieczków

Zobacz treść planu (PDF).