Uchwała nr XLIV/446/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w obrębie Brzezinka Średzka, obejmującego działki nr ew.: 153/8, 153/9, 153/5, 153/6, 170, 173, 174, 175 oraz część działki nr ew. 171.

Zobacz treść planu (PDF).