Uchwała nr XXXVIII/365/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wróblowice w rejonie ronda przy ul. Wodnej

Zobacz treść planu (PDF).