Uchwała nr LVI/509/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jugowiec

Zobacz treść planu (PDF).