Uchwała nr XIX/151/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryniczno

Zobacz treść planu (PDF).