Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce

Zobacz treść planu (PDF).