Uchwała nr XLVIII.210.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Gościsław

Zobacz treść planu (PDF).