Uchwała nr XLV.195.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Dźwigórz

Zobacz treść planu (PDF).