Uchwała nr XLV.196.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Jarosław

Zobacz treść planu (PDF).