Uchwała nr XLV.197.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Jarostów

Zobacz treść planu (PDF).