Uchwała nr XLV.198.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Karnica

Zobacz treść planu (PDF).