Uchwała nr XLIV/311/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wioska

Zobacz treść planu (PDF).