Uchwała nr XLIV/312/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowy Dwór w gminie Syców

Zobacz treść planu (PDF).