Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Brzezica

Zobacz treść planu (PDF).