Uchwała nr XXXI/180/2018 Rady Gminy Borów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kręczków

Zobacz treść planu (PDF).