mpzp uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).