mpzp uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Siemianów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-14

Zobacz treść planu (PDF).