Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.nr 80/59 AM 5 obręb Strzelin

Zobacz treść planu (PDF).