Uchwała nr XLVI/429/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzegów

Zobacz treść planu (PDF).