Uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gościęcice

Zobacz treść planu (PDF).