Uchwała nr XLII/553/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLI/438/2002 z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelina obejmującej obszar ograniczony ulicami: Wolności, Mickiewicza, Pocztową, Rybną, Wojska Polskiego, Placem 1 Maja.

Zobacz treść planu (PDF).