Uchwała nr XXX/213/08 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy ulicy Zielonej

Zobacz treść planu (PDF).