Uchwała nr L/269/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Boraszyce Małe, Wińsko i Jakubikowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Wińsku nr XLVIII/321/2002 z dnia 28.04.2002 r. dla części działki nr 51/3 położonej w obrębie Boraszyce Małe

Zobacz treść planu (PDF).