mpzp Uchwała nr XLVIII/294/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 133/5 obręb Domanice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11
 
Renta planistyczna:

Na obszarze ustala się stawkę procentową do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, (o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
w wysokości 15 %.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]241 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]61 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]66 kB