Uchwała nr XIX/398/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Odry w rejonie obrębu Różanka we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).