Uchwała nr XXXIV/711/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Mosiężnej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).