Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 191/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Miękinia Nr XXXVII/374/09 dnia 26 czerwca 2009 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonego obszaru w granicach miejscowości Lenartowice i Prężyce w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).