Wyrok nr Sygnatura akt II SA/Wr 588/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin nr XLVIII/352/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Raszówka dla działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 239/2 i 240

Zobacz treść planu (PDF).