Wyrok nr II SA-Wr 371/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2016r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVI/212/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w przedmiocie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Stefana Okrzei

Zobacz treść planu (PDF).