Wyrok nr sygn. akt II SA/Wr 487/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lwowku Śląskim z dnia 28 marca 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała

Zobacz treść planu (PDF).