Uchwała nr XLI/1284/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Strachowickiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).