Uchwała nr XLII/1310/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Przemysłowy 1 we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).