Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Oława nr XLVII/305/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława – etap 1

Zobacz treść planu (PDF).