Uchwała nr VI/54/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze 3 AM 23 obręb Świniary we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).