Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 629/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013 r. nr LI/304/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna

Zobacz treść planu (PDF).