Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 387/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr VII/32/11 z dnia 10 marca 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Jary

Zobacz treść planu (PDF).