Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 364/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 września 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr V/33/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Lipowej w południowo-zachodniej części wsi Wierzbice

Zobacz treść planu (PDF).