Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 516/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr IX/57/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Kuraszków

Zobacz treść planu (PDF).