Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 403/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 września 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLI/385/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gminy Kąty Wrocławskie dla terenów południowej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35 i placu sportowego

Zobacz treść planu (PDF).