Uchwała nr XXXV/773/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie linii kolejowych oraz ulic Ibn Siny Awicenny i Końcowej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).