Uchwała nr XVIII/369/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).