Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 479/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 września 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr VIII/44/11 z dnia 31 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).