Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 518/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr IX/54/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obszaru obrębu Kotowice

Zobacz treść planu (PDF).