Uchwała nr XVIII/368/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części osiedla Pustki we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).